Houtsnip (Scolopax rusticola)
home Holtsnip.
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Doortrekker, Wintergast