Poelsnip (Gallinago media)
home Klepper.
Status: Voormalig Broedvogel, Zeer Zeldzaam (4), CDNA-beoordeelsoort
17 september 1936 1 Niekerk man, dood Balg
5-6 september 1984 1 Lauwersoog
13-14 september 1986 1 Lauwersmeer
30 september-1 oktober 2003 1 Eemshaven juveniel Foto