Watersnip (Gallinago gallinago gallinago)
home Weerlamke.
Status: Schaarse Broedvoegel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast