Bokje (Lymnocryptes minimus)
home
Status: Schaarse Doortrekker, Zeldzame Wintergast, Sovon BSP-nb Soort


3 maart 2005, Suikerunie, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen