Breedbekstrandloper (Calidris falcinellus falcinellus)
home
Status: Schaars (51+), Zeer Zeldzame Doortrekker, Voormalig CDNA-beoordeelsoort (1/1/2003), Sovon BSP Soort, Foto, Video
Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2003):
29 augustus 1976 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
20-21 mei 1983 1 Lauwersmeer
30 juli 1984 1 Lauwersmeer
17-21 mei 1986 1 Lauwersmeer adult
29 mei-2 juni 1987 3 Lauwersmeer adult; maximaal 3 vogels Foto
9-11 mei 1988 3 Lauwersmeer adult zomer
26-28 mei 1988 1 Lauwersmeer adult zomer
16 mei 1989 1 Eemshaven
25-27 mei 1989 2 Lauwersmeer
22-27 mei 1990 1 Lauwersmeer adult zomer Foto
23 mei 1991 1 Garrelsweer adult zomer
24-28 mei 1991 2 Lauwersmeer adult zomer; maximaal 2 vogels
25-26 mei 1991 1 Eemshaven adult zomer
1 juni 1991 1 Eemshaven adult zomer
1 september 1991 1 Rottumerplaat
9-11 juli 1995 1 Eemshaven adult zomer
13-14 mei 2001 1 Eemshaven adult zomer Foto
29 juli-1 augustus 2001 1 Polder Breebaart adult
28 augustus 2001 1 Polder Breebaart adult
20 mei 2002 1 Enumatil
26-27 mei 2002 1 Polder Breebaart adult zomer
27 juli 2002 1 Polder Breebaart adult zomer Video
10-11 augustus 2002 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer juveniel Foto
24-26 augustus 2002 1 Polder Breebaart juveniel
-Waarnemingen van 2003 t/m 2006 (t/m 50 gevallen):
19 mei 2003 1 Eemshaven-west
19 mei 2003 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer
6 juli 2003 1 Rottumerplaat
13 juli 2003 1 Polder Breebaart adult
21-29 juli 2003 2 Polder Breebaart adulten, max. 2
12 augustus 2003 1 Polder Breebaart adult
16 augustus 2003 2 Polder Breebaart juvenielen
17 augustus 2003 1 Roodkeelplasje, Lauwersmeer juveniel
13 september 2003 1 Polder Breebaart juveniel
16-22 mei 2004 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer
21 mei 2004 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
23 mei 2004 1 Eemshaven-oost Foto
17-26 juli 2004 5 Polder Breebaart adulten, max. 5 Foto
17 augustus 2004 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer juveniel
21-22 augustus 2004 3 Polder Breebaart adulten, max. 3 Foto
4 september 2004 1 Polder Breebaart juveniel
18 september 2004 1 Polder Breebaart juveniel
27 mei 2005 1 Eemshaven-oost adult
25-26 juni 2005 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer adult
3-31 juli 2005 3 Polder Breebaart adulten, max. 3 Foto
4, 6, 7, 16 en 20 augustus 2005 3 Polder Breebaart adulten, min. 3
14 augustus 2005 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer juveniel
29 augustus 2005 1 Wad bij de kustweg, Lauwersmeer
10 september 2005 1 Simonszand
25 mei 2006 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer adult
26-28 mei 2006 1 Achter de Zwarten, Lauwersmeer adult
28-30 mei 2006 1 Polder Breebaart adult Foto
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld.
-Status vanaf 2003:
Zeer zeldzame doortrekker met gemiddeld 5-10 exemplaren per jaar. In sommige jaren een invasie-achtig voorkomen, zoals in 2006 toen 20-30 vogels werden waargenomen.


25 juli 2004, Breebaartpolder
Foto gemaakt door: Marnix Jonker


28 mei 2006, Breebaartpolder
Foto gemaakt door: Marnix Jonker