Bonapartes Strandloper (Calidris fuscicollis)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), CDNA-beoordeelsoort
4 september 2001 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer adult Foto
4-5 november 2001 1 Jaap Deensgat & Oude Robbengat, Lauwersmeer juveniel
24 juli 2004 1 Polder Breebaart adult
7-11 augustus 2007 1 Polder Breebaart adult Foto, Video
16-29 september 2007 1 Polder Breebaart & Punt van Reide adult winter Foto


4 september 2001, Oude Robbegat, Lauwersmeer
Foto gemaakt door: Oane Tol