Temmincks Strandloper (Calidris temminckii)
home Kleine Gril
Status: Schaarse Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort

Geluidsopname:


21 augustus 2005, Suikerunie, Groningen
Opgenomen door: Dusan Brinkhuizen