Groenlandse Kolgans (Anser albifrons flavirostris)
home
Status: Zeer Zeldzaam (4), CDNA-beoordeelsoort
3 & 4 februari 2002 9 Slochteren 5 adulten, 4 juvenielen Foto, Video
9 februari 2003 2 Slochteren 2 adulten Foto
9 maart 2003 2 Hoeksmeer, Garrelsweer 2 adulten, mogelijk dezelfde vogels als van 9 februari Foto
3 april 2004 1 Garrelsweer. adult


9 februari 2003, Slochteren
Foto gemaakt door: Willem Hartholt


3 februari 2002, Slochteren
Foto gemaakt door: Miranda Klaij