Strandplevier (Charadrius alexandrinus alexandrinus)
home
Status: Zeer Zeldzame Broedvogel, Zeldzame Doortrekker