Bontbekplevier (Charadrius hiaticula hiaticula)
home
Status: Schaarse Broedvoegel, Schaarse Jaarsoort, Doortrekker