Griel (Burhinus oedicnemus oedicnemus)
home
Status: Zeer Zeldzaam (2), Voormalige CDNA-beoordeelsoort (tot 1 januari 2009), SOVON BSP-soort
-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 2009):
12 november 1907 1 Finsterwolde balg, maar het is onbekend waar deze zich bevindt
-Overige gevallen:
11 mei 2012 1 Rottumerplaat vondst van een skelet met Engelse kleurringen (Suffolk, 11 juni 2011) Foto