Kleine Trap (Tetrax tetrax)
home
Status: Zeer Zeldzaam (2), CDNA-beoordeelsoort
Januari 1824 1 Groningen vrouw, vangst, dood
1 januari 1907 1 Dollard geschoten Balg