Kraanvogel (Grus grus grus)
home Kroan.
Status: Schaarse Doortrekker, Sovon BSP-nb Soort


1 april 2005, Eemshaven
Foto gemaakt door: Martijn Bot