Meerkoet (Fulica atra atra)
home Meerkol, Bleske, Bleshounder (Marne), Meerkoutje.
Status: Broedvogel, Jaarvogel, Doortrekker, Wintergast