Roodpootvalk (Falco vespertinus)
home
Status: Zeer Zeldzame Doortrekker, Invasievogel, Sovon BSP-nb Soort
Normaal gesproken een doortrekker in zeer klein aantal, met gemiddeld maximaal 5 tot 10 exemplaren in zowel het voorjaar als het najaar.
Soms worden in het voorjaar, meestal onder invloed van gunstige weersomstandigheden (vooral wind uit het zuidoosten), op bepaalde dagen veel Roodpootvalken waargenomen of vinden er zelfs (omvangrijke) invasies plaats.
In het najaar worden vooral juveniele vogels voor korte of langere tijd pleisterend aangetroffen.
Enkele dagen met hoge aantallen en invasies:
24 mei 1989 13 Eemshaven-oost 11 vogels overvliegend, 2 vogels t.p.
9 mei-23 juni 1992 236 gehele provincie Groningen Grote invasie in Nederland (min. 1067 vogels) waarin Groningen een groot aandeel had. Het betroffen 118 vogels overvliegend en 118 vogels t.p. In de Eemshaven werden veel overtrekkende vogels gezien, met als beste dag 22 mei met 33 exemplaren.
10 mei 2006 7 Eemshaven-oost Overvliegend, waaronder een groep van 5 vogels
2 mei-1 juni 2008 50 gehele provincie Groningen, met de meeste waarnemingen uit de kustgebieden Een kleine invasie van minimaal 50 vogels. In totaal vlogen 46 vogels over en waren slechts 4 vogels ter plaaste. Het hoogste dagtotaal betrof 5 vogels over de telpost in de Eemshaven.
7 mei 2011 12 Simonszand waaronder zeker 2 adult man, overvliegend maar soms ook enkele vogels kort t.p.