Foto15 juli 1977, Rottumerplaat
Foto gemaakt door: Arend Veenstra

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.