Foto10 mei 2006, Vloeivelden Suikerunie, Groningen
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.