Foto6 augustus 2006, Eemshaven, rommelhoek
Foto gemaakt door: Dusan Brinkhuizen

Het copyright van de foto's op deze site blijft bij de fotografen. Gebruik en/of publicatie van deze foto is alleen toegestaan na toestemming vooraf van de betreffende fotograaf.